Kvalitetspolicy


Stål & Maskinteknik AB skall

med anpassade tjänster, lösningar, och produkter tillgodose kundens behov och förväntningar med rätt kvalitet, med rätt kompetens, i rätt tid samt ha en god lönsamhet för att vara en långsiktig partner till såväl kunder som leverantörer.

 

Verksamhetssystem

Ständigt utveckla vårt verksamhetssystem och ständigt jobba med förbättringar.

 

Produkter, tjänster, lösningar och leverans

Skapa nytta och förenkla för våra kunder genom att erbjuda våra kunder ett brett sortiment  av produkter, tjänster, lösningar och  leverans till högsta kvalitet.

 

Medarbetare

Medarbetarna är Stål & Maskintekniks viktigaste tillgång och det är medarbetarnas kompetens, kreativitet, trivsel och arbete som avgör om vi når upp till kundernas förväntningar.