Referensarbeten: 

Här kan du hitta ett urval av våra utförda jobb.

Du kan vara säker på att vårt arbete alltid motsvarar de senaste kraven och behoven.

Kontakta oss gärna för mer information.  

 

Ljudabsorberingstunnel SL Nyboda, Rosenqvist Entrepenad är uppdragsgivare: 

 

Lagerlokal Nolato Hallsberg: 
Utbyggnad produktionslokal Nolato Hallsberg:  

 Utbyggnad Vibytorps plantskola:
 

 

Stålräcke i hemmamiljö: Stålstomme till bisättningsbyggnad Hallsbergs kyrka. Beställare: Byggingvar AB 

 

Gaspanneanläggning, Jönnköpings Kommun. Beställare: värmeprodukter i Göteborg AB: Inglasat, rostfritt balkongräcke:

 

 

Lastbrygge- och docknings montage, Dockab Hallsberg. KV syllen: 

 

Trappa till Bygg Ingvar AB, Nikolai kyrkans prästgård:
 

 

Nytt skärmtak, 540 kvm, EKC Sverige AB:
 

 

 Panncentral till Färingsö kriminalvårdanstallt, Värmeprodukter Göteborg:  

 

 

 

 Rivnings arbete på Muskö örlogsbas panncentral:

 

 

Stålstomme till Dockab Hallsbergs nya svetsverkstad:


 


 

 

Tillverkning av specialrullbana till Volvo Construction Equipment Hallsberg:

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Tillverkning av skärmtak till Långängskolan, Hallsbergs Kommun:


 


 

Tillverkning av pelletsilo till mobilt pannrum, Värmeprodukter Göteborg:


 


 

Tillverkning av embalage till Ahlsell:


 


 

Kumla hyrmaskiner, nybyggnad:


 


 

200 tons kantpress:


 

Gradsax (klipper 10mmx3000mm):